In order to give you the best possible shopping experience, we use cookies. By using our website, you agree to the use of cookies. Privacy Policy

RING OSS NU
08-12111812

0Item(s)
0 Artikel Visa varukorgen

You have no items in your shopping cart.

Product was successfully added to your shopping cart.

Returrätt

Returrrätt för konsumenter
(En konsument är en fysisk person som sluter ett juridiskt avtal som inte kan hänföras till hans kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet).  

Instruktioner för returrätt
Du har rätt att återkallande kontraktet inom en månad utan att ange några skäl.
Returperioden är en månad och gäller från den dag då; 

 • du eller ett ombud utsett av dig (som inte är transportören) erhållit varorna, förutsatt att du beställt en eller flera produkter inom ramen för en standardbeställning och dessa produkter levererats korrekt.
 • du eller ett ombud utsett av dig (som inte är transportören) erhållit den sista varan, förutsatt att du beställt en eller flera produkter inom ramen för en standardorder och dessa produkter levereras separat.
 • du eller ett ombud utsett av dig (som inte är transportören) erhållit den sista delleveransen eller sista enheten förutsatt att du beställt en produkt som levereras i flera delleveranser eller delprodukter.

För att åberopa din returrätt måste du kontakta oss (D&S Espresso International GmbH, Liebigstrasse 2-20,22113 Hamburg/Tyskland; Telefon +49 40 822 456 790; Fax +49 40 822 456 793; E-post info@espresso-international.seom ditt returrättsärende med en tydlig deklaration (skriftligen med ett brev skickat via post, fax eller e-post). Du kan också använda det bifogade Returneringsformuläret.  

Du kan också använda den returetikett som du får på vår hemsida (www.espresso-international.se). Om du använder det här alternativet skickar vi dig omedelbart (via e-post) ett mottagningskvitto.

För att skydda din returrättsperiod räcker det med att du meddelar oss innan periodens utgång.

 

Konsekvenserna av återkallandet 
Vid retur återbetalar vi alla dina betalningar inklusive leveranskostnaderna som vi mottagit av dig (med undantag för extrakostnader som kom från att du valde en annan form av leverans än den standardleverans som erbjuds av oss). Betalning kommer inom 14 dagar från den dag då vi mottagit meddelandet om varuretur från dig. Om inte annat överenskommits med dig, använder vi samma betalningsmedel för återbetalningen, som du ursprungligen använde vid betalning. Du debiteras inte några avgifter på grund av denna återbetalning.

Vi kan vägra återbetalningen tills produkterna mottagits av oss eller tills du har bevisat att du har skickat tillbaka produkterna till oss – beroende på vilket som är snabbast. 

Returnera produkterna till oss omedelbart eller senast 14 dagar från och med den dag då du kontaktat oss om returen eller hävandet av köpet. Tidsfristen kvarstår om du skickar produkterna före utgången av 14 dager 

Vi bär kostnaderna för retursändningen.

Du behövas endast betala för avskrivningar på produkterna om avskrivningen kan hänföras till eventuell hantering av dig som inte var nödvändig för att kontrollera produktens skick.

Kriterier för undantag eller uteslutning
Returrätten gäller inte för; 

 • leverans av produkter som inte är prefabricerade eller för varor som beställts med ett individuellt urval eller specifikationer av konsumenten.
 • leverans av produkter med kort ”bäst före datum” eller vars användningsdatum skulle överskridas snabbt.
 • leverans av alkoholhaltiga drycker vars pris sattes vid beställningstillfället som förövrigt kan levereras tidigast 30 dagar efter beställningen, och vars värde är beroende av fluktuationer i marknadspris som leverantören inte har något inflytande över. 
 • leverans av tidningar och tidskrifter med undantag av prenumerationstjänster.

Returrätten löper ut tidigare vid beställningar som avser;

 • leveranser av förseglade produkter som inte är lämpliga för retur av hälso- och hygieniska skäl om deras försegling har tagits bort efter leveransen. 
 • leveranser av produkter om de har blandats ihop med andra varor efter leveransen, beroende på deras kondition.
 • leverans av ljud, videoinspelning eller datorprogram i en förseglad förpackning om förseglingen har brutits efter leverans. 

Exempel – Returformulär

(Om du vill Returnera en vara, fyll I detta formulär och skicka det tillbaka till oss.)

 • Till D&S Espresso International GmbH, Liebigstrasse 2-20, 22113 Hamburg
  Fax: +49 40 822 456 793; e-post: info@espresso-international.com
 • Jag/Vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om inköp följande produkter (*) / tillhandahållande av följande tjänst (*)
 • Beställt på (*) / mottagen på (*)
 • Konsumentens/konsumenternas namn 
 • Konsumentens/konsumenternas adress
 • Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid anmälan på papper)
 • Datum

 

(*) Markera det felaktiga alternativet.