Våra bästa 100% Arabica-sorter med 15% i en uppsättning | Veckans deal: 10% rabatt på Di Giampaolo Maestrale
Fri frakt från 1100 kr
Köp på faktura via Klarna är möjligt*

Dataskydd

Dataskydd

Om inte annat anges nedan krävs inte tillhandahållande av dina personuppgifter enligt lag eller avtal, och det är inte heller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla uppgifterna. Att inte tillhandahålla uppgifter får inga konsekvenser. Detta gäller endast om ingen annan information ges i de efterföljande bearbetningarna.
"Personuppgifter" är all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Serverloggfiler

Du kan besöka vår webbplats utan att lämna någon personlig information.

Varje gång du går in på vår webbplats överförs användningsdata till oss eller vårt webbhotell/IT-tjänsteleverantör av din webbläsare och lagras i loggdata (så kallade serverloggfiler). Dessa lagrade data inkluderar till exempel namnet på sidan som besöks, datum och tid för åtkomst, IP-adress, mängden överförd data och den begärande leverantören. Behandlingen sker på grundval av artikel 6. 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa problemfri drift av vår webbplats och förbättra vårt erbjudande.

Kontakt & formulär

Ansvarig
Kontakta oss om du vill. Kontaktuppgifterna är de följande:

D&S Espresso International GmbH, Liebigstr. 2-20, 22113 Hamburg/Tyskland, +49 40 822 456 790, kundenservice@espresso-international.de

Kontakt per E-post initierad av kunden
Om du initierar affärskontakt med oss ​​via e-post, samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning som du tillhandahåller. Databehandlingen tjänar till att bearbeta och besvara din kontaktförfråga.

Om upprättandet av kontakt tjänar till att genomföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning vid köpintresse, upprättande av ett erbjudande) eller avser ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling med stöd av artikel 6.1 lit b GDPR.

Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling på grundval av artikel 6.1 lit f GDPR från vårt övervägande legitima intresse av att behandla och besvara din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6 (1) (f) GDPR.

Vi använder endast din e-postadress för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer sedan att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till ytterligare bearbetning och användning.

Insamling och bearbetning vid användning av kontaktformuläret      
När du använder kontaktformuläret samlar vi in ​​dina personuppgifter (namn, e-postadress, meddelandetext) endast i den utsträckning du har angett . Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att upprätta kontakt.         
Om kontakten tjänar till att utföra åtgärder före avtal (t.ex. rådgivning inför köp, upprättande av ett erbjudande) eller avser ett avtal som redan ingåtts mellan dig och oss, sker denna databehandling med stöd av artikel 6. 1 lit b GDPR.           
Om kontakt tas av andra skäl sker denna databehandling med stöd av artikel 6.1. f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av bearbetningen och att svara på din begäran. I det här fallet har du rätt att, av skäl som härrör från din specifika situation, när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter baserat på artikel 6. 1 lit f GDPR.
Vi använder din e-postadress endast för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer då att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.

Meddelande via e-post när varan är tillbaka i lager
När du använder formuläret för meddelande om vara samlar vi in dina personuppgifter (e-postadress) endast i den utsträckning som du har angett. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att skicka ett e-postmeddelande när den önskade varan åter finns i lager. Genom att skicka anmälningsformuläret ger du ditt samtycke till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 a i GDPR med ditt samtycke.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Vi kommer endast att använda din e-postadress för engångsmeddelanden. Dina uppgifter kommer då att raderas om du inte har samtyckt till fortsatt behandling och användning.

Returformuläret
När du använder returformuläret samlar vi in dina personuppgifter (kundnummer, ordernummer, namn, e-postadress, land, meddelandetext) endast i den utsträckning som du har angett. Uppgiftsbehandlingen tjänar syftet att behandla returer och, i tveksamma fall, att kontakta dig. Genom att skicka ditt returmeddelande samtycker du till behandlingen av de överförda uppgifterna. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 lit. a GDPR med ditt samtycke.

Vi använder din e-postadress endast för att behandla din förfrågan. Dina uppgifter kommer då att raderas i enlighet med lagstadgade lagringsperioder, såvida du inte har samtyckt till vidare behandling och användning.

Kundkonto och beställningar

Kundkonto
När du öppnar ett kundkonto samlar vi in dina personuppgifter i den utsträckning som där anges.  Databehandlingen syftar till att förbättra din shoppingupplevelse och förenkla orderhanteringen. Behandlingen av de uppgifter du uppgett i kontaktformuläret sker därmed uteslutande med ditt samtycke (art. 6 avsn. 1 a GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att meddela oss detta utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av samtycket fram till återkallandet. Ditt kundkonto kommer då att raderas.

Insamling, behandling och utlämnade av personuppgifter för beställningar 

Vid beställning samlar vi in och behandlar dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och för att behandla dina frågor. Tillhandahållandet av uppgifterna krävs för att ingå avtalet. Om personuppgifter inte lämnas skulle det leda till att avtalet med personen i fråga inte kan upprättas. Behandlingen sker på grundval av art. 6.1b GDPR och är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig.

Dina personuppgifter skickas till exempel till de leveransföretag och leverantörer av dropshipping som du har valt, betaltjänstleverantörer, tjänsteleverantörer för orderhantering och IT-tjänsteleverantörer. I alla fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Omfattningen av dataöverföring är begränsad till ett minimum.

Kreditbedömning

Insamling och behandling av uppgifter vid kreditupplysning (Gäller endast för Tyskland)
Om vi gör förskottbetalningar förbehåller vi oss rätten att automatiskt inhämta ett kreditbetyg baserat på matematisk-statistiska förfaranden med hjälp av Creditreform Boniversum GmbH, Hellerstrasse 11, 41460 Neuss. För detta ändamål skickar vi de nödvändiga personuppgifter som behövs för en kreditupplysning dit och använder den mottagna informationen om den statistiska sannolikheten för betalningsförmåga för ett balanserat beslut om inrättande, genomförande eller uppsägning av avtalet. Kreditrapporten kan innehålla sannolikhetsvärden (Score-värden) som beräknas utifrån en vetenskapligt accepterad matematisk-statisk metod och inkluderar adressdata i beräkningen. Dina berättigade intressen kommer att beaktas enligt de lagstadgade bestämmelserna. Databehandlingen tjänar syftet att kontrollera kreditbedömning för att inleda ett avtal. Denna behandling sker enligt art. 6. 1 lit f GDPR på basis av våra legitima intressen för skydd mot betalningsförsummelse, om vi gör förskottsbetalning. Du äger rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter med stöd av art. 6 avs. 1 pkt. f GDPR. I detta fall kan du skicka ett e-postmeddelande till oss. Behandlingen av personuppgifter är för ingående av avtalet med den önskade betalningsmetoden nödvändig. Om personuppgfiter inte lämnas kan det leda till att avtalet med personen inte kan upprättas.

Vi följer kraven i EU:s allmänna dataskyddsförordning enligt art. 14 angående databehandlingen på Creditreform Boniversum GmbH. Information hitter du här: www.boniversum.de/EU-DSGVO

Utvärdering och reklam

Användning av dina personuppgfiter för att skicka postreklam
För att kunna skicka postreklam använder vi dina personuppgifter som vi fick i samband med försäljning av varor om du inte har invänt mot denna användning. Datainsamling är nödvändig för att ingå avtalet. Behandlingen sker enligt art. 6. 1 lit f GDPR från vårt övervägade berättigade intresse för direktreklam. Du kan återkalla användningen av personuppgifterna genom att skicka ett meddelande till oss. Våra kontaktuppgifter för att göra återkallelsen hittar du i impressum.

Användning av e-postadressen för att skicka nyhetsbrev
Om du registrerar dig för att få vårt nyhetsbrev använder vi din e-postadress för våra egna marknadsföringssyften så länge du prenumererar på vårt nyhetsbrev. Behandlingen sker enligt art. 6. 1 lit f a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts med ditt samtycke fram till återkallandet. Du kan säga upp prenumerationen av nyhetsbrevet när som helst genom att följa uppsägningslänken i nyhetsbrevet eller genom att kontakta oss via e-post. Din e-postadressen tas då bort från sändlistan.

 Användning av e-postadressen för att skicka direktreklam
När vi får din e-postadress inom ramen för en beställning och du inte har invänt mot detta kan vi använda dessa uppgifter för att informera dig om vårt utbud av liknande produkter och tjänster via e-post. Tillhandahållandet av e-postadressen är nödvändigt för avtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan det leda till att avtalet inte kan upprättas. Behandlingen av data sker enligt art. 6.1 lit. f GDPR från vårt övervägade berättigade intresse för direktreklam. Du kan när som helst återkalla användningen av din e-postadress genom att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter för att göra återkallelsen hittar du i impressum. Du kan också använda den länk som tillhandahålls för detta ändamål i e-postmeddelandet. Detta medför inga andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtaxan.

eKomi Feedback

Vi använder teknik från eKomi Ltd., Zimmerstraße 11, 10969 Berlin ("eKomi") för leverantörs- och produktutvärdering från våra kunder och för vår egen kvalitetshantering. Därför har vi integrerat en utvärderingsmjukvara från eKomi på denna webbplats. Via denna utvärderingsmjukvara kan du lämna en anonym utvärdering av din upplevelse av Espresso International eller den erhållna produkten efter att vi har levererat vår tjänst. 10 dagar efter leverans av din beställning får du ett mejl från eKomi med en förfrågan om att lämna ett omdöme, och i mejlet skickar vi dig en länk till en passande utvärderingsmall.

Det är helt frivilligt att lämna omdöme. Du kan välja att ignorera inbjudan. Däremot är ditt omdöme en hjälp för Espresso International att vidare förbättra vårt utbud – för dig så väl som för andra kunder. Vi lämnar inte ut några personuppgifter till eKomi, utan endast ett anonymt beställnings-ID.

Du kan invända mot att dina uppgifter används i syfte att skicka detta mejl när nu vill. Skicka din invändning till Espresso-International: info@espresso-international.se

För detta tekniska genomförande har ett avtal om orderhantering ingåtts med eKomi. eKomi vidtar alla organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda dessa uppgifter. I enlighet med de lagstadgade lagringsperioderna sparas dessa uppgifter och raderas därefter. Mer information om uppgiftsskydd från eKomi hittar du på www.ekomi.co.uk/uk/pryvacy.

I din utvärdering kan du lämna din e-postadress så att vi kan kontakta dig senare angående ditt omdöme. På så sätt kan vi till exempel bemöta individuell kritik, svara på dina frågor eller hjälpa till på annat sätt. Vi vill påpeka att det är frivilligt att ange e-postadress. Den rättsliga grunden för användningen av dina uppgifter för att skicka utvärderingsmejl är ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 a i GDPR.

Speditör

Vidarebefordran av e-postadressen till speditören
Vid behov vidarebefordrar vi uppgifter som krävs för att utföra vår tjänst till speditören så som du har angett detta i samband med beställningsförfarandet. Vidarebefordran syftar till att informera dig via e-post om leveransstatus. Behandlingen görs endast med ditt samtycke enligt art. 6 avs. 1 lit a GDPR. Du kan när som helst invända mot detta genom att skicka ett meddelande till oss eller till speditören.

Cookies
Vår webbplats använder cookies som är små textfiler som lagras i webbläsaren. Om en användare besöker en webbplats kan en cookie lagras på användarens operativsystem. Cookien innehåller en karakteristisk teckenföljd som gör att webbläsaren tydligt kan identifieras vid nästa besök på webbplatsen.

Cookies lagras på din dator. Därför har du full kontroll över användningen av cookies. Genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsare kan du meddelas innan cookies sätts och individuellt bestämma om du vill förhindra lagring av cookies och överföring av den data de innehåller. Cookies som redan har sparats kan raderas när som helst. Vi vill dock påpeka att du då kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla utsträckning.

Du kan använda länkarna nedan för att ta reda på hur du hanterar (inklusive inaktivering av) cookies i de viktigaste webbläsarna:

Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Safari

Tekniskt nödvändiga cookies
Om inte annat anges nedan i dataskyddsdeklarationen använder vi endast dessa tekniskt nödvändiga cookies i syfte att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Dessutom gör cookies det möjligt för våra system att känna igen din webbläsare även efter att du har bytt sida och att erbjuda dig tjänster. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte erbjudas utan användning av cookies. För dessa är det nödvändigt att webbläsaren känns igen även efter ett sidbyte.

Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25 avs. 2  i TTDSG. Dina personuppgifter behandlas utifrån Artikel 6. 1 lit f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av att säkerställa webbplatsens optimala funktionalitet och en användarvänlig och effektiv design av vårt erbjudande.

Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår från din specifika situation.

Användning av Cookie Consent Manager från Shopware
Vi använder cookie-samtyckeshanteraren från shopware AG (Ebbinghoff 10, 48624 Schöppingen; "Shopware") på vår webbplats.      
Verktyget gör det möjligt för dig att ge samtycke till databehandling via webbplatsen, särskilt inställningen av cookies, och att använda din ångerrätt för samtycke som redan har givits. Databehandlingen tjänar syftet att erhålla och dokumentera nödvändigt samtycke för databehandling och därmed uppfylla lagliga skyldigheter. Cookies kan användas. Användarinformation, inklusive din IP-adress, samlas in och överförs till Shopware. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till andra tredje parter.
Uppgiftsbehandlingen sker för att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6 par. 1 lit. c GDPR.      
Du hittar mer information om Shopwares dataskydd på: https://www.shopware.com/en/privacy/.

Analys, reklamspårning & affiliate

Användning av Google Analytics
Vi använder webbanalystjänsten Google Analytics från Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”).

Databehandlingen tjänar syftet att analysera denna webbplats och dess besökare samt för marknadsförings- och reklamändamål. För detta ändamål kommer Google att använda informationen som erhålls på uppdrag av operatören av denna webbplats för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Bland annat kan följande information samlas in: IP-adress, datum och tid för sidvisningen, klickväg, information om webbläsaren du använder och enheten du använder (enhet), besökta sidor, hänvisnings-URL (webbplats via som du hittade vår webbplats), platsdata, köpaktiviteter. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.
Google Analytics använder teknologier som cookies, webblagring i webbläsaren och spårningspixlar, som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Informationen som genereras av detta om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Dataöverföringen sker bland annat utifrån standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som finns att se på https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sv och https://business.safety.google/intl/en/adsprocessorterms/.  Både Google och amerikanska myndigheter har tillgång till dina uppgifter. Din data kan länkas av Google med annan data, såsom din sökhistorik, dina personliga konton, dina användningsdata från andra enheter och all annan data som Google har om dig.

IP-anonymisering är aktiverad på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där.

Användningen av cookies eller jämförbar teknik baseras på § 25 avs. 1 S 1 i TTDSG i samband med art. 6 avs. 1 lit a GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker utifrån art. 6 avs. 1 f GDPR från vårt övergripande berättigade intresse av den behovsbaserade och riktade utformningen av webbplatsen. Du har rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som uppstår från din speciella situation. Ytterligare information om användarvillkor och dataskydd finns här: https://www.google.com/analytics/terms/se/, https://policies.google.com/?hl=sv&gl=dehttps://policies.google.com/technologies/cookies?hl=sv.

Deaktivering av Google Analytics
Du kan deaktivera spårning av Google Analytics genom att besöka vår webbplats och våra cookie-inställningar. Där kan du avmarkera ”Statistik och Spårning” -> ”Google Analytics”.
För permanent deaktivering av Google Analytics, klicka på följande länk för att ladda ned en läsar-plugin och installera den: Så fungerar anpassade annonser. Alternativt kan användarna inaktivera användningen av cookies från tredje part genom att besöka sidan Network Advertising Initiative disable page www.youronlinechoices.com/se/.

Användning av Google Ads Conversion Spårning
Vi använder annonseringsprogrammet Google Ads på vår webbplats och i detta sammanhang konverteringsspårning (utvärdering av besöksåtgärder). Google Analytics är en webbanalystjänst av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Google).

När du klickar på en annons från Google placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och kan därmed inte användas för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har gått ut kan Google och vi känna igen att du har klickat på annonsen och hänvisades till denna webbsida. Varje Google Ads-kund får en seperat cookie.

Den information som insamlas från konverterings-cookies används för att generera konverteringsstatistik åt oss. Därmed får vi information om det totala antalet användare som har klickat på våra Google-annonser. Vi erhåller ingen information som kan användas för personlig identifiering om användarna. Dina uppgifter kan vid behov överföras till USA. Det finns inget beslut om lämplighet från EU-kommissionen för USA. Uppgifterna överförs på grundval av standardavtalsklausuler som lämpliga garantier för skydd av personuppgifter, som kan ses på: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sv och https://business.safety.google/intl/en/adscontrollerterms/.

Behandlingen av dina personuppgifter sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. Av skäl som härrör från din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig.

För mer information om insamling och användning av data från Google, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet, se Googles dataskyddsinformation på https://policies.google.com/privacy?gl=se&hl=sv.

Användning av remarketing eller liknande målgruppsfunktion från Google Inc.
Vi använder remarketing eller liknande målgruppsfunktion från Google Inc. på vår webbplats.
(Google Ireland Limited; Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”). Denna funktion tjänar syftet att analysera besökarnas beteende och intressen. 
Google använder cookies för att analysera användningen av webbplatsen, vilket ligger till grund för skapandet av intressebaserade annonser. Cookies används för att registrera besök på webbplatsen och för att samla in anonymiserade uppgifter om användningen av webbplatsen. Inga personuppgifter om webbplatsens besökare lagras. Om du därefter besöker en annan webbplats i Google Display Network visas annonser som med stor sannolikhet tar hänsyn till tidigare besökta produkt- och informationsområden.

Dina uppgifter kan också överföras till USA. Ett beslut om adekvat skyddsnivå från Europeiska kommissionen finns tillgängligt för överföring av uppgifter till USA.

Användningen av cookies eller jämförbara tekniker sker med ditt samtycke på grundval av § 25.1 p. 1 TTDSG i samband med. Art. 6 § avs. 1 lit. a i GDPR. Behandlingen av dina personuppgifter sker med ditt samtycke på grundval av artikel 6.1 lit. a GDPR. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycket fram till återkallandet.

Mer information om Google Remarketing och den tillhörande dataskyddsdeklarationen hittar du på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv

Plug-ins och andra program

Användning av Google Tag Managers
På vår webbplats använder vi Google Tag Manager av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”). Med detta program hanteras JavaScript-Tags och HTML-Tags som används för implementering av spårnings- och analysverktyg. Databehandlingen syftar till att behovsbaserat utforma och optimera vår webbplats. Google Tag Manager lagrar själv inga cookies och behandlar inga personuppgifter. Verktyget aktiverar dock andra taggar som kan samla in personlig data och behandla dem. Ytterligare information om användarvillkor eller dataskyddsbestämmelser hittar du här: (https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/).

Användning av Google Maps
Vår webbplats innehåller inbäddade kartor av Google Maps (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”Google”).     
Funktionen ger möjligheten att visuellt visa geografisk information och interaktiva landkartor. Genom att besöka webbsidan ger du ditt medgivande att använda uppgifter om dig av Google enligt sättet och för anledningarna skrivna ovan. Personuppgifter kan komma att överföras till en server hos Google i USA och sparas där. Leverantören av denna sida har inget inflytande på denna dataöverföring. Ytterligare information finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sv.

Dina personuppgifter behandlas på grundval av artikel 6.1 f GDPR på grund av vårt överordnade legitima intresse av en behovsbaserad och målinriktad utformning av webbplatsen. Av skäl som härrör från din specifika situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig.

För mer information om insamling och användning av data från Google, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet, se Googles dataskyddsinformation på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Användning av YouTube
Vår webbsida har integrerade komponenter från YouTube-videoklipp av Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; ”YouTube”). YouTube är ett företag som är knutet till Google LLC (600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Funktionen visar videor som lagras på YouTube i en iFrame på webbplatsen. Alternativet "Avancerat dataskyddsläge" är aktiverat. Som ett resultat lagrar YouTube ingen information om besökare på webbplatsen. Endast när du tittar på en video överförs information om den till YouTube och lagras där. Dina uppgifter kan komma att överföras till USA. Google har certifierat sig enligt dataskyddsavtalet "Privacy Shield" mellan USA och EU och åtog sig därför att följa de europeiska dataskyddsriktlinjerna (https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=sv).

Databehandlingen sker på grundval av artikel 6 punkt 1 lit. f GDPR för det berättigade intresset för den behovsbaserade och riktade utformningen av vår webbplats. Av skäl som härrör från din särskilda situation har du rätt att när som helst invända mot denna behandling av personuppgifter som rör dig baserat på artikel 6.1 lit. f GDPR.

Mer information om insamling och användning av data från YouTube och Google, dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i YouTubes sekretesspolicy enligt https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Registrerades rättigheter och lagringsperiod

Lagringstiden
Efter fullständig kontraktsbehandling kommer uppgifterna först att lagras under garantiperiodens löptid, sedan med hänsyn till lagliga, särskilt skatte- och kommersiella lagringsperioder och sedan raderas efter utgången av tidsfristen, såvida du inte har samtyckt till ytterligare behandling och användning.

Den registrerades rättigheter
Om de rättsliga kraven är uppfyllda har du följande rättigheter enligt artiklarna 15 till 20 i GDPR: Rätt till information, till korrigering, radering, begränsning av behandling, till dataportabilitet.

Dessutom har du enligt artikel 21 avs. 1 i GDPR rätt att invända mot behandling baserad på artikel 6.1 f GDPR och behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten

I enlighet med artikel 77 GDPR har du rätt att klaga till tillsynsmyndigheten om du anser att behandlingen av dina personuppgifter inte är laglig.

Rätt att invända
Om den personuppgiftsbehandling som listas här baseras på vårt berättigade intresse enligt artikel 6.1 lit. f GDPR, har du rätt att när som helst invända mot denna behandling med verkan för framtiden av skäl som uppstår till följd av din specifika situation.

Efter invändningen kommer behandlingen av de berörda uppgifterna att avslutas om vi inte kan visa tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Om behandlingen av personuppgifter utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du när som helst invända mot denna behandling genom att meddela oss. När invändningen har gjorts kommer vi att avsluta behandlingen av de berörda uppgifterna med syfte att direktmarknadsföra.

Senaste uppdatering: 12.07.2022